privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a ștatului de funcții din […]
privind darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al comunei […]
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Obârșia Cloșani, […]
privind modificarea și completarea HCL nr. 28/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor […]
privind demisia domnului Trăilescu Costel administrator la SC AGROTURISM OBÂRȘIA SRL și […]
privind aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecvență […]
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public.
privind participarea comunei Obârția Cloșani, județul Mehedinți, prin Consiliul local al comunei, […]
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Obârșia Cloșani pe […]
privind schimbarea denumirii unor străzi și aprobarea Nomenclatorului stradal în Obârșia Cloșani, […]
privind aprobarea Devizului General după încheierea procedurilor de achiziție lucrări și a […]
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC AGROTURISM OBÂEȘIA SRL, […]
privind aprobarea bilamțului și contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul […]
privind instituirea taxei de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, […]
privind stabilirea, pentru anul 2021 a coeficienților de ierarhizare și indemnizațiilor lunare […]
privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Obârșia Cloșani […]
privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat acreditate […]
Skip to content