Primăria
obârșia Cloșani,
județul Mehedinți

Str. Principală, ntr. 44

Adresa
e-mail

primaria_obirsia_closani@yahoo.com

Murdeală Iacob

Primar Obârșia Cloșani, Mehedinți

0747 284 224
amurdeala@yahoo.com

Dănciulescu Nicolae

Viceprimar Obârșia Cloșani, Mehedinți

0729 126 479
danciulescunicolae@ymail.com

Motea Gheorghe

Secretar general UAT – FP
(Juridic)

0749 102 908
Gmotea@yahoo.com

Gogan Marinică

Inspector superior – FP
(Contabilitate, Taxe și impozite locale)

0741 217 480
marinicagogan@yahoo.com

Dănciulescu Lucia

Inspector superior – FP
(Urbanism, Achiziții publice)

0740 494 538
lucia.danciulescu@gmail.com

Birău P. Marinică

Referent superior – FC
(Registrul agricol)

0756 587 484
marinicapopescubirau@gmail.com

Popescu Vetuța

Asistent medical
comunitar – FC

0755 034 960
vetutapopescu@yahoo.RO

Arjoca Valentina

Director

Școala Gimnazială Obârșia Cloșani

0769 621 848
obirsiaclosani@yahoo.com

© Copyright Primăria Obârșia Cloșani, Mehedinți 2021.

Skip to content