privind aprobarea Devizului General după încheierea procedurilor de achiziție lucrări și a indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul “Reabilitare sistem de iluminat public în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți”

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content