privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a ștatului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obârșia Cloșani, județul Mehedinți.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content