privind darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al comunei Obârșia Cloșani, județul Mehedinți, în suprafață de 20 mp, situat în intravilanul loc. Obârșia Cloșani, către Asociația grup de actiune locală Platoul Mehedinți.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content