privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a ștatului de funcții din cadrul aparatului de specialitate […]
privind darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al comunei Obârșia Cloșani, județul Mehedinți, […]
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Obârșia Cloșani, județul Mehedinți.
privind modificarea și completarea HCL nr. 28/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Obârșia […]
privind demisia domnului Trăilescu Costel administrator la SC AGROTURISM OBÂRȘIA SRL și numirea unui alt administrator
privind aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ […]
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public.
privind participarea comunei Obârția Cloșani, județul Mehedinți, prin Consiliul local al comunei, ca membru asociat al […]
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Obârșia Cloșani pe anul 2021.
Skip to content