privind instituirea taxei de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare pentru anul 2021 în comuna Obârșia Cloșani judetul Mehedinți.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content