privind stabilirea, pentru anul 2021 a coeficienților de ierarhizare și indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obârția Cloșani județul Mehedinți.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content